top of page

NOTE

If you liked these old files for Oric-1, take also a look at TAP files, Part One!

 

HUOM

Jos pidit näistä Oric-1 -tiedostoista, vilkaise myös TAP-tiedostot, osa yksi!

Oric-1 TAP files, Part Two

 

TAP files are tape files readable by Oric-1 emulators, such as Oricutron and Euphoric.

 

How to use

 

 1. Download and install Oric-1 emulator

 2. Install Oric-1 ROMs if required

 3. Download TAP files

 4. Start emulator and  choose Oric-1 emulation

 5. Attach selected TAP file as virtual tape in emulator

 6. Use CLOAD "" to load program from TAP file

 7. Use RUN to run program. Some TAPs contain autostarting programs.

 

This software is from 1984 to 1985 and it includes two of my most complete game programs written in BASIC. ARTTU was published in Tekniikan Maailma issue 14/1984. JAKE has not been published before this. 

 

You can read more of their history from the blog,

Oric-1 TAP tiedostot, osa kaksi

 

TAP tiedostot ovat kasettitiedostoja, joita voi käyttää Oric-1 emulaattoreilla, kuten Oricutron ja Euphoric.

 

Näin käytät tiedostoja

 

 1. Lataa ja asenna Oric-1 emulaattori

 2. Asenna emulaattoriin Oric-1:n ROM-tiedostot jos on tarpeen (kts. emulaattorin ohjeet)

 3. Lataa TAP tiedosto

 4. Käynnistä emulaattori ja valitse Oric-1 emulointi

 5. Liitä ladattu TAP tiedosto emulaattorin virtuaaliseen kasettiasemaan

 6. Lataa ohjelma käyttäen komentoa CLOAD ""

 7. Käynnistä ohjelma komennolla RUN. Jotkin TAP ohjelmat käynnistyvät automaattisesti.

 

Nämä tekemäni peliohjelmat ovat alun perin vuosilta 1984 ja 1985. ARTTU on julkaistu Tekniikan Maailman numerossa 14/1984. JAKEa ei ole julkaistu aiemmin.

 

Ohjelmien historiasta voit lukea lisää blogista.

Oric-1 Home Computer Game ARTTU written in BASIC by Pasi Hytönen, 1984
Oric-1 Home Computer Game Huimapää Jake, written in BASIC by Pasi Hytönen, 1985

INSTRUCTIONS

 

Note the keys below refer to original Oric-1 computer keys.

 

How to play ARTTU

 

Move the little knight using Y and U keys. Jump to a floor above using A. If you get the sword and the shield, you can swing the sword using S and put up the shield using D. 

 

Your goal is to get rid of snakes, spiders, and Shamrock The Dragon!... 

 

How to play JAKE

 

Move the adventurer using < and > keys (no shift needed). Jump using SPACEBAR. 

 

Your goal is to first reach the bell in the cave and ring it, then collect the fruit that appears.

 

OHJEET

 

Huomaa että näppäimet jäljempänä tarkoittavat Oric-1 tietokoneen näppämistön näppäimiä.

 

Näin pelaat ARTTUa

 

Liikuttele ritaria Y ja U-näppäimillä. Hyppää ylempään kerrokseen käyttäen A-näppäintä. Jos saat miekan ja kilven, voit heilauttaa miekkaa S:llä ja nostaa kilven käyttäen D:ta. 

 

Tavoitteena on puhdistaa linna käärmeistä ja hämähäkeistä sekä Shamrock -lohikäärmeestä!... 

 

Näin pelaat JAKEa

 

Liikuttele seikkailijaa < ja > -näppäimillä (ilman SHIFT-painiketta) Hyppää välilyöntiä käyttäen. 

 

Tavoitteesi on päästä luolassa olevan kellon luokse, soittaa sitä ja kerätä sen jälkeen ilmestyvät hedelmät.

 

bottom of page