top of page

Oric-1 TAP files

 

TAP files are tape files readable by Oric-1 emulators, such as Oricutron and Euphoric.

 

How to use

 

 1. Download and install Oric-1 emulator

 2. Install Oric-1 ROMs if required

 3. Download TAP files

 4. Start emulator and  choose Oric-1 emulation

 5. Attach selected TAP file as virtual tape in emulator

 6. Use CLOAD "" to load program from TAP file

 7. Use RUN to run program. Some TAPs contain autostarting programs.

 

This software is from 1983 to 1984.  All except DROPPING ALIENS were written by me. TANK VS UFO was a port done by me of an existing VIC-20 program written by another person. Many of them are incomplete, and originally created just for myself to learn and my family members to play.

 

You can read more of their history from the blog,

Oric-1 TAP tiedostot

 

TAP tiedostot ovat kasettitiedostoja, joita voi käyttää Oric-1 emulaattoreilla, kuten Oricutron ja Euphoric.

 

Näin käytät tiedostoja

 

 1. Lataa ja asenna Oric-1 emulaattori

 2. Asenna emulaattoriin Oric-1:n ROM-tiedostot jos on tarpeen (kts. emulaattorin ohjeet)

 3. Lataa TAP tiedosto

 4. Käynnistä emulaattori ja valitse Oric-1 emulointi

 5. Liitä ladattu TAP tiedosto emulaattorin virtuaaliseen kasettiasemaan

 6. Lataa ohjelma käyttäen komentoa CLOAD ""

 7. Käynnistä ohjelma komennolla RUN. Jotkin TAP ohjelmat käynnistyvät automaattisesti.

 

Nämä ohjelmat ovat alun perin vuosilta 1983 ja 1984. Kaikki muut paitsi DROPPING ALIENS ovat itse kirjoittamiani ohjelmia. TANK VS UFO on kirjoittamani käännös alun perin toisen tekijän VIC-20:lle julkaistusta ohjelmasta. Monet näistä ovat viimeistelemättömiä ja alun perin tehty omaksi opiksi ja muiden perheenjäsenien huvitukseksi.

 

Ohjelmien historiasta voit lukea lisää blogista.

bottom of page